Britský vzdelávací systém

Anglické vzdelanie patrí na celom svete k tým najhodnotnejším a najviac uznávaným. Britský systém vzdelania sa v mnohých ohľadoch od toho slovenského líši. V prvej fáze štúdia na univerzite získavajú študenti titul bakalár (Bachelor, prípadne ešte doplnený prívlastkom podľa zamerania napr. of Arts, Medicine atd.). Na vyšších úrovniach štúdia sa udeľujú tituly Master alebo Doctor. Bakalárske štúdium trvá najčastejšie tri roky, u náročnejších odborov (lekárstvo a pod.) štyri, niekedy aj päť rokov. 

Študijné programy

Bakalár

Magister

PhD

Bakalárske programy v Anglicku trvajú podobne ako u nás 3 roky. Po úspešnom absolvovaní Ti je udelený titul Bachelor (B) v závislosti od odboru, ktorý si študoval (napr. Bachelor of Engineering - B Eng, Bachelor of Nursing - B Nursing). V rámci bakalárskeho programu je možné vycestovať na Erasmus alebo iné výmenné študijné stáže po celom svete. Bakalárske štúdium v Anglicku je vysoko akademické a zároveň prakticky orientované, kladie dôraz na rozvoj Tvojho kritického myslenia. Po získaní bakalárskeho titulu sa môžeš zapísať na magisterský program alebo môžeš začať pracovať vo svojom odbore v jednej z medzinárodných firiem.

Magisterské štúdium je určené záujemcom o to najkvalitnejšie vysokoškolské vzdelanie v anglickom jazyku, ktoré je možné v Európe aj vo svete získať. Program magister je vhodný pre absolventov vysokých škôl, ktorí už majú bakalársky titul a teraz hľadajú motivujúce a inšpiratívne študijné prostredie pre ich ďalšie štúdium. Vďaka tomuto programu máš možnosť získať medzinárodne uznávaný diplom z prestížnej univerzity, ktorý Ti otvára dvere do tých najlepších firiem. Magisterské štúdium trvá 1 alebo 2 roky (záleží na študovanom odbore) a absolvent získava titul Master (M) v závislosti od odboru, ktorý študoval (napr. Master of Architecture - M Arch). Cieľom týchto magisterských programov je zvýšiť Tvoje znalosti a odbornú kvalifikáciu, zlepšiť Tvoju odbornú spôsobilosť.

Titul PhD z Veľkej Británie môže byť vhodnou cestou k mnohým lukratívnym pracovným príležitostiam. Zatiaľ čo požiadavky na prijatie sa môžu líšiť v závislosti od univerzity a programu, spravidla je prijímací proces skôr neformálny. Študent spravidla nemusí mať návrh výskumu alebo tému už hotové, ale je potrebné vedieť, čo chce robiť a hľadať priamo svoj odbor. Pri žiadosti o doktorandské štúdium sa zíde mať relevantné skúsenosti (napr. stáže, letné výskumné programy ako UROP alebo IAESTE, preklady kníh, čokoľvek, čo ukáže zápal pre odbor mimo prednáškovú sálu a skúsenosti v odbore).

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, na poskytovanie funkcií sociálnych sietí, personalizáciu obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. používaním webu súhlasíte s ich použitím.